Tarieven

Moors & Pool Bewindvoering hanteert voor de wettelijke beschermingsmaatregelen de landelijk vastgestelde tarieven. Bij het instellen van curatele, mentorschap of bewindvoering bepaalt de rechter welk tarief van toepassing is. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

Tarieven per maand

Bewindvoering (voor 1 persoon)
standaard € 133,10
met schulden € 172,12
Bewindvoering (voor 2 personen1)
standaard € 159,52
met schulden € 183,11

1) Er is sprake van 2 personen als betrokkenen in gemeenschap van goederen
zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

Eenmalige tarieven

Aanvangswerkzaamheden
Bewindvoering (voor 1 persoon) € 751,41
Bewindvoering (voor 2 personen1) € 901,45
Opmaken eindrekening en verantwoording
Bewind en curatele (voor 1 persoon) € 281,93
Bewind en curatele (voor 2 personen1) € 338,80