Home

Steeds meer mensen hebben problemen en vragen op het gebied van de persoonlijke financiën en administratie. Iedere situatie is uniek en verdient persoonlijke aandacht, duidelijke communicatie, een goede begeleiding en nazorg.

Wat is bewindvoering?

Indien men voor een tijdelijke of voor langere tijd niet in staat is om zijn/haar eigen financiën goed te regelen kan dit snel tot grote problemen leiden omdat bepaalde financiële en administratieve zaken toch geregeld moeten worden. Vaste lasten moeten worden betaald, belastingaangiftes ingevuld, toeslagen aangevraagd, etc. Wan­neer dit soort zaken niet op tijd en goed worden geregeld ontstaan er onnodige problemen en soms zelfs schulden. Bewindvoering kan dan een oplossing zijn.

Bewindvoering is een regeling waarbij de rechter een bewindvoerder machtigt om de financiën te beheren. Deze bewindvoerder legt hierover vervol­gens verantwoording af aan de kantonrechter en natuurlijk ook aan de onderbewindgestelde.

Waarom kiezen voor bewindvoering? 

Met bewindvoering komt er rust in uw financiële situatie en worden nieuwe schulden voorkomen. Daardoor worden problemen als huisuitzetting, afsluiting van gas, water, licht en het ontstaan van nieuwe achterstanden (met bijkomende kosten) voorkomen.

Over ons

Wij zijn Mariëlle Moors en Rebecca Pool en zijn ruim 10 jaar geleden gestart met Moors & Pool Bewindvoering. Wij zijn beide jaren werkzaam geweest binnen de ambulante zorg.

Moors & Pool Bewindvoering is een kleinschalig kantoor.   Dit is bewust, zodat wij de cliënten persoonlijk kennen en zo kunnen in springen op de wensen en behoeftes van de cliënt. Dit is onder andere om zo snel kunnen reageren op vragen van instanties of gemeentes of schuldeisers.

Kortom een goede onderlinge communicatie vinden wij heel erg belangrijk.  Het uit handen geven van de financiën is een ingrijpende maatregel voor cliënten en wij vinden het belangrijk dat dit zo transparant en duidelijk mogelijk is.

Mocht u meer informatie willen vernemen wij dit uiteraard graag van u.

Dit kan per telefoon: 072-5314235 of per mail: contact@moors.poolbewindvoering.nl